thủ tục Thành lập Công Ty và hoạt động CÓ VỐN đầu tư nước ngoài

tư vần thành lập công ty từ zenka

Thành lập công ty nước ngoài – thủ tục thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế cần những gì?Bạn là chủ đầu tư dự án quốc tế hoặc là đối tác doanh nghiệp đang hướng đến giấy tờ thủ tục thành lập Doanh Nghiệp vốn nước ngoài? bạn đang muốn góp vốn đầu tư vào VN nhưng chưa chắc chắn bắt nguồn từ đâu?

Bạn đang do dự chưa chắc chắn Thành lập và hoạt động Công Ty vốn đầu tư quốc tế như vậy nào? Hãy cùng Nam Việt Luật đi kiếm lời giải đáp dưới bài phân tích dựa vào tay nghề thực tế tiếp sau đây.

>>>Xem thêm: kinh nghiệm tay nghề Thành lập Công Ty doanh thu hàng tỷ đồng/tháng <<<

Mục lục

Ai có quyền Ra đời Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài?

những người có quyền Ra đời Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài được liệt kê và pháp luật rõ trong luật dưới đây:

Điều 18 Luật Công Ty 2014: Quyền Ra đời, đầu tư góp vốn, mua CP, mua phần nguồn vốn góp và cai quản Doanh Nghiệp

1. tổ chức, cá nhân có quyền Thành lập & cai quản Doanh Nghiệp tại việt nam theo lao lý của Luật này, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 điều này.

2. tổ chức triển khai, cá thể dưới đây không có quyền ra đời & cai trị Công Ty tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân sử dụng gia sản nhà nước để Thành lập Doanh Nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo lao lý của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân bài bản, công nhân, viên chức quốc phòng

d) Cán bộ chỉ đạo, quản lý nghiệp vụ trong Công Ty Chính phủ, trừ những người được cử làm thay mặt theo ủy quyền để cai quản phần nguồn vốn góp của nhà nước tại Công Ty khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực chuyên môn hành vi án dân sự hoặc bị mất năng lực chuyên môn hành động dân sự; tổ chức triển khai không tồn tại tư cách pháp nhân;

e) Người hiện nay đang bị truy cứu nhiệm vụ hình sự, chấp hành hình phạt

trường hợp Cơ quan đăng ký buôn bán có yêu cầu, người đăng ký thành lập và hoạt động Công Ty phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan ĐK buôn bán.

3. tổ chức triển khai, cá nhân có quyền góp vốn, mua CP, mua phần nguồn vốn góp

a) Cơ quan Chính phủ, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng gia tài Chính phủ đầu tư góp vốn vào Công Ty để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình;

b) những đối tượng người tiêu dùng chưa được góp vốn vào Công Ty theo pháp luật của quy định về cán bộ, công chức.

4. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình theo điểm a khoản 2 & điểm a khoản 3

a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc toàn bộ những người dân lao lý tại điểm b & điểm c khoản 2 Điều này;

b) bổ sung cập nhật vào giá cả hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với luật pháp của quy định về giá cả nhà nước;

c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ đáp ứng lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị chức năng.

thành lập công ty c067ffd6a7e1c12cc9e419d68568070a

những hình thức đầu tư thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp vốn quốc tế tại việt nam bây giờ

những hình thức thành lập và hoạt động Công Ty có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Điều 22. góp vốn đầu tư Ra đời tổ chức tài chính

1. chủ đầu tư được thành lập và hoạt động tổ chức kinh tế tài chính

a) mật độ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, công ty đối tác việt nam

2. chủ đầu tư quốc tế triển khai dự án công trình đầu tư thông qua tổ chức

3. chủ đầu tư dự án nước ngoài được chiếm hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế tài chính, trừ những trường hợp sau đây:

a) mật độ sở hữu của chủ đầu tư dự án nước ngoài tại DN

b) mật độ sở hữu của CĐT quốc tế trong những Doanh Nghiệp

c) tỷ lệ chiếm dụng của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc quy định

Điều 23. triển khai hoạt động đầu tư của tổ chức triển khai tài chính có vốn đầu tư nước ngoài

1. tổ chức triển khai kinh tế tài chính phải đáp ứng ĐK & triển khai

a) Có chủ đầu tư quốc tế sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có nhiều phần member hợp danh là cá thể nước ngoài đối với tổ chức kinh tế tài chính là Doanh Nghiệp hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế lao lý tại điểm a khoản này sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên;

c) Có CĐT nước ngoài & tổ chức triển khai kinh tế tài chính điều khoản tại điểm a khoản này sở hữu từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

2. tổ chức triển khai kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài

3. tổ chức kinh tế có vốn đầu tư quốc tế đã Thành lập tại VN 

4. cơ quan chính phủ luật pháp cụ thể trình tự, giấy tờ thủ tục ra đời

Điều 24. đầu tư theo dạng đầu tư góp vốn, mua CP, phần vốn góp vào tổ chức triển khai tài chính

1. CĐT có quyền đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức triển khai tài chính.

2. chủ đầu tư của dự án nước ngoài góp vốn đầu tư theo dạng góp vốn, mua cổ phần, phần nguồn vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tiến hành theo luật pháp tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này.

Điều 25. Hình thức & ĐK góp vốn, mua CP, phần nguồn vốn góp vào tổ chức triển khai tài chính

1. chủ đầu tư dự án quốc tế được đầu tư góp vốn vào tổ chức kinh tế theo một số hình thức sau đây:

a) Mua CP ban hành lần đầu hoặc cổ phần ban hành thêm của Công Ty cổ phần;

b) đầu tư góp vốn vào Doanh Nghiệp TNHH, Công Ty hợp danh;

c) đầu tư góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc tình huống pháp luật tại điểm a & điểm b khoản này.

2. chủ đầu tư dự án quốc tế mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức triển khai kinh tế theo một số hình thức sau đây – thành lập công ty nước ngoài

a) Mua cổ phần của Doanh Nghiệp cổ phần từ Doanh Nghiệp hoặc cổ đông;

b) Mua phần vốn góp của những member Công Ty TNHH để trở thành member của Công Ty trọng trách hữu hạn;

c) Mua phần nguồn vốn góp của member góp vốn trong Công Ty hợp danh để trở thành thành viên đầu tư góp vốn của Doanh Nghiệp hợp danh;

d) Mua phần nguồn vốn góp của member tổ chức triển khai kinh tế khác không thuộc tình huống quy định tại các điểm a, b và c khoản này.

3. Việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư quốc tế

Điều 26. giấy tờ thủ tục góp vốn đầu tư theo dạng góp vốn, mua CP, phần vốn góp

1. chủ đầu tư của dự án triển khai giấy tờ thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần nguồn vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế trong những trường hợp sau đây:

a) nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần nguồn vốn góp vào tổ chức triển khai kinh tế tài chính hoạt động trong ngành, nghề góp vốn đầu tư kinh doanh có điều kiện vận dụng đối với CĐT nước ngoài – thành lập công ty nước ngoài

b) Việc góp vốn, mua CP, phần nguồn vốn góp dẫn đến CĐT nước ngoài, tổ chức triển khai tài chính pháp luật tại khoản 1 Điều 23 của Luật này sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức triển khai tài chính.

2. Hồ sơ ĐK đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần nguồn vốn góp:

a) Văn bản đăng ký đầu tư góp vốn, mua CP, phần vốn góp gồm những nội dung

b) Bản sao chứng tỏ nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu so với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận ra đời hoặc tài liệu tương đồng khác chứng thực tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức triển khai – thành lập công ty nước ngoài

3. thủ tục đăng ký đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

a) nhà đầu tư nộp hồ sơ pháp luật tại khoản 2 điều đó tại Sở kế hoạch & đầu tư 

b) trường hợp việc góp vốn, mua CP, phần vốn góp của chủ đầu tư của dự án

4. chủ đầu tư không thuộc tình huống quy định tại khoản 1 điều này tiến hành giấy tờ

Hồ sơ Thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

đối với người đầu tư nước ngoài là cá nhân

người ngoại quốc trực tiếp góp vốn đầu tư Ra đời Công Ty

 • Bản sao có xác nhận hộ chiếu (passport) của cá nhân nước ngoài.
 • Hợp Đồng thuê Trụ sở công ty/địa điểm thực hiện dự án góp vốn đầu tư.
 • Bản sao kê hợp pháp số dư tài khoản của ngân hàng.

so với người đầu tư nước ngoài là tổ chức triển khai

 • Bản sao giấy phép đăng ký buôn bán có xác thực, hợp pháp hóa lãnh sự
 • báo cáo kinh tế tài chính có kiểm toán hoặc có xác nhận của cơ quan
 • Bản sao chứng tỏ thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người thay mặt có xác nhận
 • Điều lệ của Công Ty chủ quản
 • Văn bản chuyển nhượng ủy quyền của tổ chức triển khai cho tất cả
 • Hồ sơ chứng tỏ tay nghề và khả năng tài chính của chủ đầu tư dự án quốc tế

tiến trình Thành lập Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

quy trình Ra đời Công Ty có vốn đầu tư quốc tế cũng tương tự Thành lập Doanh Nghiệp liên kết kinh doanh có nhân tố nước ngoài sẽ làm theo bước:
Bước 1: giấy tờ thủ tục xin cấp thủ tục ghi nhận góp vốn đầu tư với dự án góp vốn đầu tư buôn bán tại VN – thành lập công ty nước ngoài
Bước 2 : thực hiện thủ tục xin cấp thủ tục chứng nhận ĐK Doanh Nghiệp
Bước 3 : triển khai thủ tục khai thuế lúc đầu & văn bản báo cáo thuế định kỳ hàng tháng/quý/năm.
bên cạnh đó sau thời điểm triển khai Ra đời Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế,

Trong quá trình chuyển động muốn biến hóa bổ sung cập nhật bất kỳ nội dung


Với Tay nghề Kinh nghiệm nhiều năm trong nghành xin cấp thủ tục phép thành lập

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được support tốt nhất!

Các thắc mắc & lời đáp về thủ tục Thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế bạn nên tham khảo:

1. quy định nước ta hiện giờ đang luật pháp có bao nhiêu hình thức đầu tư?

những 4 hình thức đầu tư tại VN được pháp luật cụ thể chi tiết tại Luật đầu tư năm 2014:

 • góp vốn đầu tư Ra đời tổ chức kinh tế;
 • đầu tư theo mô hình đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • góp vốn đầu tư theo hình thức HĐ PPP;
 • đầu tư theo hình thức HĐ hợp tác ký kết kinh doanh – BCC.

2. tỷ lệ chiếm hữu vốn điều lệ của người đầu tư quốc tế là bao nhiêu?

Luật đầu tư năm 2014 lao lý mật độ chiếm hữu vốn điều lệ của CĐT nước ngoài

Doanh Nghiệp đại chúng; tổ chức triển khai buôn bán chứng khoán; những quỹ đầu tư chứng khoán; 

Công Ty nhà nước CP hóa hoặc biến đổi sở hữu nước ngoài theo quy định của điều khoản có tương quan & điều ước quốc tế mà việt nam là member – thành lập công ty nước ngoài

3. Tôi nên đăng ký Địa chỉ cửa hàng Doanh Nghiệp tại việt nam ở đâu?

không phải mọi Địa Chỉ đều có thể được dùng để đăng ký một Doanh Nghiệp. 

Địa chỉ cửa hàng Doanh Nghiệp phải là 1 trong những Địa chỉ cửa hàng của 1 ngôi

4. tỷ lệ thuế giá trị gia tăng (VAT) tại Việt Nam?

Có ba mức thuế VAT: 0%, 5% & 10%, tùy theo thực chất của thanh toán giao dịch.

Thuế suất 0% áp dụng cho hàng hóa và Dịch vụ xuất khẩu, vận tải QT

Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài; cung cấp tín dụng, ủy quyền vốn & Dịch vụ kinh tế tài chính phát sinh; Dịch Vụ Thương Mại bưu chính viễn thông; & các dòng sản phẩm xuất đi là khoáng sản khai thác và tài nguyên chưa qua chế biến.

5. Thuế suất thuế thu nhập Công Ty (TNDN) tại VN là bao nhiêu?

mật độ thuế suất thuế thu nhập Công Ty (TNDN) chuẩn mức là 20%,

Riêng đối với những hoạt động sinh hoạt tìm kiếm, thăm dò, khai quật dầu khí

6. giấy tờ thủ tục thành lập Công Ty có vốn góp vốn đầu tư quốc tế

 • Bước 1: Xin cấp thủ tục chứng nhận đầu tư với dự án công trình
 • Bước 2 : triển khai thủ tục xin cấp thủ tục phép đăng ký kinh doanh
 • Bước 3 : Nhận hiệu quả và hoàn tất những thủ tục về thuế người đầu tư

7. Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế & Doanh Nghiệp quốc tế không giống nhau như thế nào?

Công Ty quốc tế được ra đời theo một số giấy tờ thủ tục, qtr pháp quốc tế.

Doanh Nghiệp có vốn góp vốn đầu tư nước ngoài tại nước ta là DN

8. người ngoại quốc dành được Thành lập và hoạt động hộ buôn bán không?

Theo quy định tại Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, đối tượng

do đó, người ngoại quốc không còn Thành lập hộ kinh doanh

Nếu như muốn đầu tư kinh doanh tại nước ta thì nên cần nhờ người mang quốc tịch nước ta thay mặt đứng tên hộ buôn bán hoặc làm giấy tờ thủ tục góp vốn đầu tư, đăng ký kinh doanh tại việt nam.

9. Dịch Vụ Thương Mại thành lập và hoạt động Công Ty vốn quốc tế uy tín tại TPHCM?

Với Tay nghề Kinh nghiệm lâu đời trong nghành nghề xin cấp thủ tục phép ra đời Doanh Nghiệp có yếu tố quốc tế tại VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thiết kế website

Gọi ngay 0933 835 945