dịch vụ thành lập công ty kế toán doanh nghiệp hồ sơ thuế ban đầu báo cáo thuế thay đổi giấy phép kinh doanh giải pháp hóa đơn điện tử thành lập đơn vị phụ thuộc giải thể doanh nghiệp thay đổi đơn vị phụ thuộc giải thể doanh nghiệp thành lập công ty vốn nước ngoài thay đổi chi nhánh/vpđd nước ngoài thay đổi công ty vốn nước ngoài thành lập chi nhánh/vpđd vốn nước ngoài thành lập công ty tại brvt

thống kê truy cập

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1-Thông báo đổi ngành nghề công ty (do người đại diện theo pháp luật ký).
2- Quyết định bằng văn bản về việc đổi ngành nghề công ty 
3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi ngành nghề công ty công ty
4- Mục lục hồ sơ thay đổi ngành nghề công ty (ghi theo thứ tự)
5- Bìa hồ sơ thay đổi ngành nghề công ty: bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác.
6- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
CHI PHÍ:
– Phí dịch vụ thay đổi công ty : 450.000đ
-Lệ phí nhà nước: 200.000đ
– Đăng bố cáo thay đổi: 450.000đ
THỜI GIAN : 3 ngày làm việc