Thành lập công ty cổ phần cần biết gì?

thành lập công ty Will desk based robots become part of the office furniture 360x240 2
92 / 100

Thành lập công ty cổ phần là thành lập một thể chế kinh doanh, một loại hình doanh nghiệp hình thành, tồn tại và phát triển bởi sự góp vốn của nhiều cổ đông.

Công ty cổ phần là một trong loại hình công ty căn bản tồn tại trên thị trường và nhất là để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty cổ phần

Quy định Thành lập công ty cổ phần về tên công ty

1 Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây:

 • Loại hình doanh ngiệp, công ty
 • Tên riêng

2 tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3 Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 32, 33 và 34 của Luật này, cơ quan đăng kí kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.

Theo luật 2014 thì Thành lập công ty cổ phần phải có những đặc điểm sau:

 1. Đại diện Pháp Luật: 1 cá nhân;
 2. Cổ đông có thể là một tổ chức/cá nhân;
 3. Số lượng cổ đông: tối thiểu là 3 người;
 4. Có tư cách pháp nhân;
 5. Chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình;
 6. Được phát hành cổ phiếu;
 7. Cổ đông có thể chuyển nhượng một phần hay toàn bộ cổ phần cho cổ đông khác trong công ty hoặc người ngoài công ty (nếu được cổ đông còn lại đồng ý). Hay có thể yêu cầu công ty mua lại toàn bộ cổ phần của mình sau khi được các cổ đông chấp thuận;
 8. Mô hình: Phải có Hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng cổ đông, Giám đốc.
 9. Đối với Công ty Cổ Phần có trên 11 cổ đông phải có Ban kiểm soát;
tư vần thành lập công ty từ zenka
Thành lập công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ thành lập công ty cổ phần

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2- Dự thảo điều lệ

3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông công ty, người đại diện theo pháp luật:

4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

4.2- Nếu cổ đông là tổ chức :

– Quyết định thành lập công ty ;Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng – Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).

5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định

6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

8- Bìa hồ sơ  (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

xem thêm: thành lập công ty kế toán có mặt trên thị trường

dịch vụ đăng kí thành lập công ty cổ phần tại công ty quản lý Zenka

tư vần thành lập công ty tại công ty quannr lý start-up
tư vần thành lập công ty cổ phàn tại công ty quản lý Zenka

Chi phí
– Phí dịch vụ  :                                    200.000đ
– Lệ phí nhà nước :                            200.000đ
– Lệ phí khắc con dấu tròn:              450.000đ
– Lệ phí bố cáo thành lập công ty:   300.000đ
Thời gian:                                   3 ngày làm việc

xem thêm : dịch vụ đăng kí thành lập công ty cổ phần

Công ty tnhh quản lý Zenka luôn mang đén cho khách hàng, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết giá rẻ, không phát sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thiết kế website

Gọi ngay 0933 835 945