Quy định về ngành, nghề khi đăng ký thành lập công ty

tư vần thành lập công ty từ zenka

Bạn đang có ý định thành lập công ty cho mình? Bạn muốn biết ngành nghề mình lựa chọn có được phép kinh doanh và điều kiện như thế nào. Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Ngành nghề được kinh doanh:

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Điều kiện kinh doanh:

Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác.

Tư vấn Zenka - tư vấn thành lập công ty
Tư vấn Zenka – tư vấn thành lập công ty

Điều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức:

+ Giấy phép kinh doanh.
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
+ Chứng chỉ hành nghề.
+ Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.
+ Xác nhận vốn pháp định.
+ Chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Các yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải thực hiện hoặc phải có mới được quyền kinh doanh mà không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kỳ hình thức nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Những ngành nghề bị cấm:

Cấm hoạt động kinh doanh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp không được quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh thì cần phải thay đổi giấy phép kinh doanh.

Hy vọng bài viết trên đã giúp cho bạn phần nào các quy định về ngành nghề khi thành lập công ty. Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Zenka để được hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

thiết kế website

Gọi ngay 0933 835 945