dịch vụ thành lập công ty kế toán doanh nghiệp hồ sơ thuế ban đầu báo cáo thuế thay đổi giấy phép kinh doanh giải pháp hóa đơn điện tử thành lập đơn vị phụ thuộc giải thể doanh nghiệp thay đổi đơn vị phụ thuộc giải thể doanh nghiệp thành lập công ty vốn nước ngoài thay đổi chi nhánh/vpđd nước ngoài thay đổi công ty vốn nước ngoài thành lập chi nhánh/vpđd vốn nước ngoài thành lập công ty tại brvt

thống kê truy cập

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ: 300.000 VND/THÁNG

  1. Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra/ đầu vào theo đúng quy định
  2. Nộp tờ khai thuế GTGT theo quy định
  3. Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
  4. Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính
  5. Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến báo cáo thuế của công ty