Thành lập công ty kế toán
Thành lập công ty tnhh 1tv
Thành lập công ty q9
Thành lập công ty tư vấn

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ ZENKA LUÔN MANG ĐẾN DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG – ĐÚNG LUẬT. LIÊN HỆ HOTLINE: 0933 835 945

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ ZENKA

Khuyến mãi : Miễn phí 100% phí dịch vụ thành lập công ty khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói 800.000đ/tháng

CÁC BƯỚC ĐẦY ĐỦ THÀNH LẬP CÔNG TY ( 2 BƯỚC ) – LH Ms.ÁNH: 0933 835 945     

Bước I. Gói Giấy Phép Kinh Doanh + Con Dấu Tròn Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
1  Đăng ký giấy phép kinh doanh + mã số thuế 200.000 VND 200.000 VND 3 Ngày làm việc
 Đăng ký dấu tròn công ty 450.000 VND
 Đăng bố cáo thành lập 300.000 VND
 Đăng công bố mẫu dấu tròn công ty 0
 Đăng ký tài khoản ngân hàng và công bố mẫu dấu 0
   TỔNG CỘNG 1.150.000 VND 3 Ngày làm việc
 
Bước II. Đăng ký hồ sơ thuế ban đầu Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
2  Đăng ký nộp thuế môn bài 450.000 VND Tùy theo vốn điều lệ
(từ 2 đến 3 triệu/năm)
3 Ngày làm việc
 Đăng ký hình thức kế toán 0
 Đăng ký phương pháp tính thuế
 Đăng ký bổ nhiệm giám đốc
 Đăng ký bổ nhiệm kế toán
 Đăng ký mua thiết bị chữ ký số Tùy số Năm
 Đăng ký hóa đơn Tùy số lượng

DỊCH VỤ KHAI BÁO THUẾ  

STT Báo Cáo Thuế Phí Dịch Vụ Thời Gian
1 Tư vấn sử dụng hoá đơn đầu ra/ đầu vào theo đúng quy định 300.000 VND Tháng, Quý, Năm
2  Nộp tờ khai thuế GTGT theo quy định
3  Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
4  Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tạm tính
5  Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến báo cáo thuế của công ty

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

STT Kế Toán Trọn Gói Phí Dịch Vụ Thời Gian
1  Bổ nhiệm và đứng tên kế toán theo qui định 500.000 VND (Không phát sinh hoá đơn) Tháng, Quý, Năm
2  Dịch vụ báo cáo thuế
3  Lập sổ sách kế toán, nhập xuất tồn hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm
4  Lập Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Thẻ kho
5  Lập Bảng lương, Bảng chấm công
6  Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp
7  Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
8  Lập Báo cáo tài chính
9  Thông báo cho Khách hàng về nghĩa vụ thuế phải nộp
10  Giải trình với Cơ quan thuế khi được yêu cầu
11  Chịu trách nhiệm tất cả các vấn đề liên quan đến pháp lý kế toán 

THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH $ BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT

STT Thay Đổi / Cấp Lại Giấy phép kinh doanh Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
1  Cấp lại Giấy phép kinh doanh (mất, hư hỏng…) 450.000 VND 200.000 VND 3 Ngày làm việc
2  Thay đổi tên Công ty  450.000 VND 200.000 VND
3  Thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty  450.000 VND 200.000 VND
4  Thay đổi Ngành nghề kinh doanh 450.000 VND 200.000 VND
5  Thay đổi Thành viên – Cổ đông góp vốn 450.000 VND 200.000 VND
6  Thay đổi vốn điều lệ công ty 450.000 VND 200.000 VND
7  Thay đổi người đại diện pháp luật / chủ tịch 450.000 VND 200.000 VND
8  Chuyển đổi loại hình công ty 450.000 VND 200.000 VND
9  Tạm ngưng/hoạt động lại 500.000 VND 0

Lưu ý:

          –  Sở kế hoạch đầu tư thu phí 300.000 VND để đăng công bố bắt buộc cho tất cả các công ty thay đổi GPKD

THÀNH LẬP / THAY ĐỔI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC & BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT

STT Thành lập / Thay Đổi Đơn Vị Phụ Thuộc Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
1  Thành lập chi nhánh công ty 450.000 VND 100.000 VND 3 Ngày làm việc
2  Thành lập văn phòng đại diện công ty 450.000 VND 100.000 VND
3  Thành lập Điểm kinh doanh 450.000 VND 100.000 VND
4  Thay đổi thông tin chi nhánh công ty 450.000 VND 100.000 VND
5  Thay đổi thông tin văn phòng đại diện  450.000 VND 100.000 VND

GIẢI THỂ CÔNG TY / ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC & BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT

STT Giải Thể  Phí Dịch Vụ Lệ Phí Nhà Nước Thời Gian
1  Công Ty Tùy hồ sơ 0 Tùy hồ sơ
2  Chi Nhánh / Văn Phòng Đại Diện 0
3  Địa điểm kinh doanh 0

THÀNH LẬP / THAY CÔNG TY VỐN NƯỚC NGOÀI & BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT

STT Thành lập / Thay Đổi Phí Dịch Vụ Thời Gian
1  Công Ty 900 USD 30 ngày làm việc
2  Chi Nhánh / Văn Phòng Đại Diện 900 USD
3  Địa điểm kinh doanh 500 USD